יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
    לאתר הראשי  |  דף הבית  
ממיצוי למצויינות 2014-למידה שיתופית ירושלמית
קרא עוד...
שם משתמש: תלמיד סיסמא: 201414
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הזמנה מצורפת ליום השיא
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציין "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתכם- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים הדילמה: כמה אחוזים מתגליות הנפט בארץ לייצא וכמה להשאיר למדינה?
קרא עוד...
אלונים כיתה ט, ,המסורתי שכבת ח' וט', חט"ב טדי קולק ט'4, סליסברג ז'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
-מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה, ציינו "בעד" או "נגד". אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתכם - צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים הדילמה: צניעות באמנות הכתיבה
קרא עוד...
יפה נוף ד'1, חב"ד עיר גנים ו'2, ה'1, נווה עציון ה'1, חומת שמואל ג'4
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחריםהדילמה: האם ראוי להשתמש בחומרים משפרי ביצועים כדי להגיע להישגים יותר טובים?
קרא עוד...
אלונים שכבת י', סאלד ו'3, השלום ד'1 + ד'2, יהודה הלוי ה'2, אריאל ה'1, עמיטל ה'1+ו'1, אגרון ה'2 +ה'3, גילה המאוחד מדעים ואמנויות ד'2, פרנקל ו'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחריםהדילמה: האם לגיטימי לפרוץ לגופים/חברות ממניעים אתיים, ע"מ לבחון את רמת האבטחה שלהם ולדווח על הפריצות, והאם ראוי ללמד ולהפיץ את הידע בתחום?
קרא עוד...
אולפנת חורב-שכבת ט', הרטמן ז'1, ז'2, השלום ו'2, פרנקל ד'1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחריםהדילמה: האם להתחיל טיפול עם חולה שברור שהטיפול בו הוא חד פעמי ולא יהיה המשך לטיפול?
קרא עוד...
היובל ו'1, השלום ה'2, יהודה הלוי ו'2, סליסברג ז'2, פרנקל ו'1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדת מהסדנה?-מה דעתך על הדילמה ציין "בעד" או "נגד"אם יש לך סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים
קרא עוד...
תל"י בית חינוך ז'4, אולפנת חורב-שכבת ט', אור תורה בנות כיתה י"ב,, הרטמן ז', ח', פלך י"א
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחריםהדילמה: שיקולים בעד ונגד - האם להוציא משחק אור?
קרא עוד...
חב"ד עיר גנים ו'1, אילן רמון ה'2, יאנוש קורצ'אק שכבת ו', סאלד ו'2, אריאל כיתה ו', אילן רמון כיתה ג', היובל ו'2, יהודה הלוי ה'3, חומת שמואל ג'4' אלונים כיתה ח', מנשה אלישר ו'2, רנה קסין ט'3, סאלד ו'2
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה? מה דעתכם על הדילמה - ציינו "בעד" או "נגד" אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתך צרפו בתגובה! ניתן ורצוי להגיב לאחרים.הדילמה: בעשיה למען הכלל ובעשיה חינוכית יש מחירים אישיים, כמה נכון לשלם מחיר אישי? איפה עובר הגבול?
קרא עוד...
סאלד ו'1, גילה המאוחד ה'1, אגרון ה'1, אופק ה'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
-מה למדת מהסדנה?-מה דעתך על הדילמה ציין "בעד" או "נגד"אם יש לך סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים. הדילמה: האם לעולמו האישי של עיתונאי יש מקום בסיקור האירועים?
קרא עוד...
מנשה אלישר שכבת ה'+ ו', אורט רמת יוסף (בת ים) כיתה י"א, ממ"ד הר נוף בנות ח'1+ ח'2, אוולינה דה רוטשילד ו'1 + ו'2 , סאלד ד'1+ ד'2, אגרון ה'1+ ה'2+ ה'3, אריאל כיתה ה' + ד'1+ ו'1, יפה נוף ד'2, יהודה הלוי ו'1+ ה'3, חומת שמואל ד'4+ ד'3, זיו כיתה י', פרנקל ה'1, הרטמן בנות שכבת ח', חט"ב טדי קולק ז'4, אגרון ה'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה? מה דעתכם על הדילמה - ציינו "בעד" או "נגד" אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתך צרפו בתגובה! ניתן ורצוי להגיב לאחרים.הדילמה: המחיר שגובים משחקי מחשב מחיי חברה.
קרא עוד...
יאנוש קורצאק ה'1, חומת שמואל ה'4 + ה'3, דוגמה ה'1, פסגת דוד ו'2, מדעי טכנולוגי ה'2, דוגמה עוזיאל ה'1, הרטמן ח'1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתכם- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחריםהאם יש פתרון חברתי לאנשים פגועים בבגרותם?
קרא עוד...
כי"ח חרשים י"ב1+ י"ג1, אפרתה ה'4, אילן רמון כיתה ו', גאון הירדן התיישבותי (צפון הארץ) כיתות ז-י"ב, יוני נתניהו כיתה ו', סאלד ה'1, גילה המאוחד ו'2, זיו ומרקס ז'4, ז'3, חט"ב טדי קולק ח'4, עמיטל ה'2+ו'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה?-מה דעתכם על הדילמה ציינו "בעד" או "נגד"אם יש לכם סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתכם- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים כשאנחנו ניגשים לנסות ולמשוך קהל רחב ככל האפשר להצטרף למחנה של BIG IDEA, האם כדאי להדגיש תמונות ותכנים של כיף, חופש וחברים, או דווקא תמונות ותכנים של טכנולוגיה, מחשבים רובוטיקה?
קרא עוד...
סאלד ה'2, יהודה הלוי ה'1, יפה נוף ה'1
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מה למדתם מהסדנה? מה דעתכם על הדילמה - ציין "בעד" או "נגד" אם יש לך סרטון/ קישור/ תמונה התומכים בדעתך צרפו בתגובה! ניתן ורצוי להגיב לאחרים.הדילמה: מה היחס שצריך להיות בין המוזיקה החיה להתערבות המחשב?
קרא עוד...
יהודה הלוי כיתה ו'3, דוגמה ה'2, עופרים שכבת ו', הרטמן ח'2
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
-מה למדת מהסדנה?-מה דעתך על הדילמה ציין "בעד" או "נגד"אם יש לך סרטון/ קישור/ תמונה התומכת בדעתך- צרפו בתגובה!-ניתן ורצוי להגיב לאחרים
קרא עוד...
ממ"ד הר נוף בנות ז'1+ ז'2, חומת שמואל ו'1+ ו'2, ה'1, ה'2, ד'2 דוגמה עוזיאל ה'3, פסגת דוד ו'2, תל"י גילה ד'3, מקור חיים ו'3, ממ"ד תורני ברנדט כיתה ו'
קרא עוד...
מטרת השיעורים להרחיב את התפיסה של התלמידים לגבי מצוינות , לגרות אותם לעיצוב עמדה משלהם מהי לדעתם מצוינות, ולהפגיש אותם עם מימדים של הצלחה וכישלון בחיים שלהם.
קרא עוד...
טפסים
יוסי לנגוצקי- אנרגיה וגז
חמוטל בן זאב-כתיבה אמנותית
דרור הדדי-ספורט אתגרי
ניר גייסט-אבטחת מיידע
ד"ר יאן מיסקין
נתן שרנסקי- זהות יהודית
צפריר קזולה- פיתוח חשיבה
חילי טרופר- חינוך
סיון רהב מאיר- תקשורת
שי מגזימוף- הייטק
עדי אלטשולר- יזמות חברתית
דותן טמיר- יזמות טכנולוגית קהילתית
אמיר צוקרמן- מוזיקה
הרב דוד לאו- יהדות
מערכי שיעור "ממצוי למצוינות"
הענן החינוכי