יום א', יב’ בחשון תשע”ט
    לאתר הראשי  |  דף הבית  
כי"ח חרשים י"ב1+ י"ג1, אפרתה ה'4, אילן רמון כיתה ו', גאון הירדן התיישבותי (צפון הארץ) כיתות ז-י"ב, יוני נתניהו כיתה ו', סאלד ה'1, גילה המאוחד ו'2, זיו ומרקס ז'4, ז'3, חט"ב טדי קולק ח'4, עמיטל ה'2+ו'2