יום א', יב’ בחשון תשע”ט
    לאתר הראשי  |  דף הבית  
חב"ד עיר גנים ו'1, אילן רמון ה'2, יאנוש קורצ'אק שכבת ו', סאלד ו'2, אריאל כיתה ו', אילן רמון כיתה ג', היובל ו'2, יהודה הלוי ה'3, חומת שמואל ג'4' אלונים כיתה ח', מנשה אלישר ו'2, רנה קסין ט'3, סאלד ו'2