יום א', יב’ בחשון תשע”ט
    לאתר הראשי  |  דף הבית  
ממ"ד הר נוף בנות ז'1+ ז'2, חומת שמואל ו'1+ ו'2, ה'1, ה'2, ד'2 דוגמה עוזיאל ה'3, פסגת דוד ו'2, תל"י גילה ד'3, מקור חיים ו'3, ממ"ד תורני ברנדט כיתה ו'